Prawo i Sprawiedliwość

#Dobra zmiana

Powiat myszkowski – radna Marlena Wiśniewska

W dniu 30 czerwca 2021 roku radna – Pani Marlena Wiśniewska , złożyła interpelację, dotyczącą kosztów jakie poniósł SPZOZ w Myszkowie z powodu wykonywania usług medycznych dla SPZOZ w Zawierciu . Poniżej przedstawiamy samą interpelację, oraz odpowiedź na to pismo. W dniu 19 kwietnia 2020 roku radna – Pani Marlena Wiśniewska złożyła interpelację, dotyczącą pracy

Read More

76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 roku Polacy chwytają ponownie za broń. Tym razem walczą o honor naszego narodu i zachowanie jego najżywotniejszy sił. Walczą z najeźdźcą okrutnym – hitlerowskim, i w obliczu nadejścia okupanta równie niebezpiecznego – sowieckiego. Tysiące Polek i Polaków odda zdrowie i życie w obronie ojczyzny, w walce wydałoby się beznadziejnej. Tysiące ludzi polegnie,

Read More

Polski Bon Turystyczny

Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Dopłata do wypoczynku  pośrednio pomoże osłabionej branży turystycznej. Co to jest bon turystyczny? Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do

Read More

Pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy – naszego Pana Prezydenta – rolnictwo

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie nie są obce problemy polskiego rolnictwa i rolników. Inicjowanie programów wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich, promocja polskiej żywności oraz podpisanie wielu ustaw wspierających rolników – to niektóre z działań Prezydenta Dudy na rzecz polskiego rolnictwa. Zobaczmy jak to wyglądało w minionych 5 latach Źródło: oficjalny portal internetowy Prezydenta RP

Pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy – naszego Pana Prezydenta – bezpieczeństwo militarne

Tak pracował dla bezpieczeństwa Polski nasz Prezydent – Pan Andrzej Duda. 12 lipca damy mu mandat do kontynuowania tej polityki przez następne 5 lat Bezpieczeństwo militarne Trwała obecność wojsk NATO w Polsce, reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej – to niektóre z priorytetów prezydentury Andrzeja Dudy w dziedzinie

Read More

Pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy – naszego Pana Prezydenta – w polityce zagranicznej

Tak pracuje Nasz Prezydent. Jedyny człowiek który jest godzien być Prezydentem RP przez następne 5 lat Polityka zagraniczna 109 oficjalnych wizyt zagranicznych, 166 wizyt delegacji zagranicznych w Polsce, 78 zawartych porozumień międzynarodowych, 370 ratyfikowanych i ogłoszonych umów międzynarodowych – taki jest bilans działalności Prezydenta Andrzeja Dudy na forum międzynarodowym przez ostatnie pięć lat. Wszystkie powyższe

Read More