Prawo i Sprawiedliwość

#Dobra zmiana

Myszków – radna Iwona Skotnicza

Myszków – radna Iwona Skotnicza

W dniu 12.01.2021 roku radna myszkowska – Pani Iwona Skotnicza złożyła kolejną interpelację, dotyczącą podwyżki czynszów w zasobie mieszkaniowym MTBS. Poniżej przedstawiamy samą interpelację, brak jeszcze odpowiedzi władz miejskich na nią


W dniu 17.11.2020 roku radna myszkowska – Pani Iwona Skotnicza złożyła kolejną interpelację, dotyczącą podwyżki czynszów w zasobie mieszkaniowym MTBS. Poniżej przedstawiamy samą interpelację, oraz odpowiedżwładz miejskich na nią


W dniu 13.10.2020 roku radna myszkowska – Pani Iwona Skotnicza złożyła interpelację, dotyczącą podwyżki czynszów w zasobie mieszkaniowym MTBS. Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź władz miejskich na nią