Prawo i Sprawiedliwość

#Dobra zmiana

Poraj – radny Patryk Frendowski

Poraj – radny Patryk Frendowski

W dniu 24 lutego 2021 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące uszkodzenia skrzyżowania ulic Spacerowej i Mickiewicza w Poraju . Poniżej przedstawiamy samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie.


W dniu 23 lutego 2021 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące okresowych podtopień w rejonie ulicy Kolejowej w Poraju . Poniżej przedstawiamy samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie.


W dniu 19 stycznia 2021 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące stanu zadłużenia Gminy Poraj w ostatnich 3 latach. Poniżej przedstawiamy samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie *


W dniu 7 stycznia 2021 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące wpływów z podatków PIT i CIT Gminy Poraj za ostatnie trzy lata. Poniżej przedstawiamy samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie *


W dniu 4 stycznia 2021 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące rowu odwadniającego przy ulicy Kolejowej w Poraju . Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie *


W dniu 23 sierpnia 2020 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące placów zabaw dla dzieci w Poraju . Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie.*


W dniu 23 sierpnia 2020 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące ulicy Kolejowej w Poraju . Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie *


W dniu 21 lipca 2020 roku radny – Pan Patryk Frendowski ( z innym radnym )złożył zapytanie dotyczące publikowania ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w Gminie Poraj . Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie. *


W dniu 19 lipca 2020 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące Alei Lipowej w Choroniu. Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie. *


W dniu 1 czerwca 2020 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące wpływów podatkowych Gminy Poraj. Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie *


W dniu 28 kwietnia 2020 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące pomocy gminnej dla lokalnych przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie.*


W dniu 27 kwietnia 2020 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące usytuowania nadajników 5G na terenie Gminy Poraj. Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie.*


W dniu 17 lutego 2020 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące uporządkowania brzegów i nurtu rzeki Warty na terenie Gminy Poraj. Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie *


W dniu 14 lutego 2020 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące petycji składanych przez mieszkańców gminy Poraj . Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie , jak i odpowiedź władz gminy na nie.*


W dniu 17 stycznia 2020 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące gminnej strategii rozwoju turystyki . Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie , jak i odpowiedź władz gminy na nie.*


W dniu 16 stycznia 2020 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące gminnych nieruchomości . Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie , jak i odpowiedź władz gminy na nie.*


W dniu 13 listopada 2019 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył ( z innym radnym ) zapytanie dotyczące instalacji mijanek na ulicy Nadrzecznej w Poraju. Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie , jak i odpowiedź władz gminy na nie *


W dniu 19 lipca 2019 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył interpelację dotyczącą terminów wypłaty świadczeń dla mieszkańców Gminy Poraj. Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację , jak i odpowiedź władz gminy na nią.*


W dniu 28 maja 2019 roku radny – Pan Patryk Frendowski ( z innym radnym ) złożył zapytanie dotyczące aktualnego ( na chwilę zadania zapytania ) zadłużenia Gminy Poraj . Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację , jak i odpowiedź władz gminy na nią.*


W dniu 8 kwietnia 2019 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył interpelację dotyczącą ustawienia ławeczek dla pacjentów przed Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Poraju . Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację , jak i odpowiedź władz gminy na nią.*


W dniu 25 marca 2019 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył interpelację ( wraz z innym radnym ) dotyczącą umowy z Izbą Wytrzeźwień w Częstochowie. Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację , jak i odpowiedź władz gminy na nią. *


W dniu 27 lutego 2019 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył interpelację ( wraz z innym radnym ) dotyczącą bezpieczeństwa na drodze Wojewódzkiej 791. Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację , jak i odpowiedź władz gminy na nią *


W dniu 19 lutego 2019 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie ( wraz z innym radnym ) dotyczące kosztów organizacji ” Dni Poraja ” w roku 2018. Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie , jak i odpowiedź władz gminy na to pismo *


W dniu 3 lutego 2019 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące konkursów na dyrektorów placówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Poraj. Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie , jak i odpowiedź władz gminy na to pismo *


W dniu 2 lutego 2019 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył interpelację dotyczącą dostosowania zasad pracy Rady Gminy Poraj do aktualnych wymogów prawnych . Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację , jak i odpowiedź władz gminy na to pismo *

W dniu 11 lutego 2019 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące zakupu energii elektrycznej przez Gminę Poraj. Poniżej przedstawiamy zarówno samo zapytanie , jak i odpowiedź władz gminy na to pismo *


W dniu 31 grudnia 2018 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył kolejną interpelację, dotyczącą tym razem budowy chodnika przy ulicy Kolejowej w Poraju. Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację , jak i odpowiedź władz gminy na to pismo *


W dniu 31 grudnia 2018 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył interpelację, dotyczącą oświetlenia ulicznego w Poraju . Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację , jak i odpowiedź władz gminy na to pismo *


W dniu 29 listopada 2020 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył interpelację, dotyczącą szkoły w Żarkach Letnisku. Poniżej przedstawiamy zarówno sam wniosek, jak i odpowiedź władz gminy na to pismo *