Prawo i Sprawiedliwość

#Dobra zmiana

Powiat myszkowski – radna Zdzisława Polak

Powiat myszkowski – radna Zdzisława Polak

W dniu 30 czerwca 2021 roku radna – Pani Zdzisława Polak, złożyła interpelację, dotyczącą kosztów jakie poniósł SPZOZ w Myszkowie z powodu wykonywania usług medycznych dla SPZOZ w Zawierciu . Poniżej przedstawiamy samą interpelację, oraz odpowiedź na to pismo.


W dniu 29 grudnia 2020 roku radna – Pani Zdzisława Polak, złożyła interpelację, dotyczącą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką Nr 789, zlokalizowanym na terenie Miasta i Gminy Myszków . Poniżej przedstawiamy samą interpelację, oraz odpowiedź na to pismo.


W dniu 21 sierpnia 2020 roku radna – Pani Zdzisława Polak złożyła interpelację, dotyczącą Szpitala Powiatowego w Myszkowie. Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź władz Powiatu Myszkowskiego na to pismo.


W dniu 17 kwietnia 2020 roku radna – Pani Zdzisława Polak złożyła interpelację, dotycząca prowadzenia sesji i komisji Rady Powiatu w trybie online. Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź władz Powiatu Myszkowskiego na to pismo.


W dniu 26 listopada 2019 roku radna – Pani Zdzisława Polak złożyła interpelację, dotyczącą stypendiów sportowych dla uczniów myszkowskich szkół średnich. Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź władz Powiatu Myszkowskiego na to pismo.


W dniu 5 października 2019 roku radna – Pani Zdzisława Polak złożyła interpelację, dotyczącą stypendium Karola Sioły. Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź władz Powiatu Myszkowskiego na to pismo.


W dniu 28 marca 2019 roku radna – Pani Zdzisława Polak złożyła interpelację, dotyczącą nieruchomości w centrum Żarek Letniska . Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź władz Powiatu Myszkowskiego na to pismo.


W dniu 27 marca 2019 roku radna – Pani Zdzisława Polak złożyła interpelację, dotyczącą aktualizacji BIP Starostwa w Myszkowie. Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź władz Powiatu Myszkowskiego na to pismo.


W dniu 6 lutego 2019 roku radna – Pani Zdzisława Polak złożyła interpelację, dotyczącą trudnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Myszkowie. Poniżej przedstawiamy zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź władz Powiatu Myszkowskiego na to pismo.


W dniu 1 stycznia 2019 roku radna – Pani Zdzisława Polak złożyła wniosek, dotyczący oświetlenia dróg wojewódzkich na terenie powiatu . Poniżej przedstawiamy zarówno sam wniosek, jak i odpowiedź władz Powiatu Myszkowskiego na to pismo.