• Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości
 • Członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
 • Członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • Członek Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • Członek Komisji Kultury i Edukacji – zastępstwo
 • Wiceprzewodnicząca Intergrupy ds. Dobrostanu Zwierząt
 • Wiceprzewodnicząca Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • Członek Delegacji do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej – zastępstwo
 • Członek Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego – zastępstwo
 • Wiceprzewodnicząca Ruchu Kobiet Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ACRE (od października 2018 r.) 

Poseł VII kadencji Sejmu RP 2011 – 2015

 • Członek Prezydium Klubu Parlamentarnego PiS
 • Członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej
 • Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław, Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez CMK
 • Członek Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.,
 • Członek Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Członek Parlamentarnego Zespołu ds. energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska
 • Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Wolności Słowa
 • Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski
 • Członek Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego
 • Przewodnicząca Polsko-Kanadyjskiej Grupy Parlamentarnej

Poseł VI kadencji Sejmu RP 2007 – 2011

 • Członek Prezydium Klubu Parlamentarnego PiS 
 • Członek Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
 • Członek Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży
 • Członek Podkomisji stałej do spraw młodzieży
 • Członek Parlamentarnego Zespołu ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.
 • Członek Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej
 • Członek Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego
 • Wiceprzewodnicząca Polsko-Słowackiej oraz Polsko-Kanadyjskiej Grupy Parlamentarnej

Poseł V kadencji Sejmu RP 2005 – 2007

 • Przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
 • Członek Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży
 • Członek Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
 • Wiceprzewodnicząca Grupy Bilateralnej Polsko-Słowackiej
 • Członek Parlamentarnego Zespołu Strażackiego

Działalność samorządowa

 • Członek Prawa i Sprawiedliwości
 • Członek Rady Politycznej PiS
 • Wiceprezes Zarządu Okręgowego PiS w Częstochowie

Działalność samorządowa

 • 2002 – 2005 – Radna Rady Powiatu Myszkowskiego
 • 2004 – 2005 – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu
 • 2000 – 2005 – Członek Zarządu Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy 
 • 1999 – 2003 – Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców