• Radna Powiatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

Działalność samorządowa

 • Członek Prawa i Sprawiedliwości
 • Pracowałam na stanowisku laborant
 • Od 1975 roku prowadziłam z mężem firmę
  do 2011 roku
 • Jestem społecznikiem, który poświęca swój czas mieszkańcom
 • Przez 10 lat pełniłam funkcję Przewodniczącej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Prowadziłam w szkołach średnich program trzeźwościowy „Noe”
 • Pomagałam zakładać
  świetlice środowiskowe dla dzieci będących w trudnej sytuacji rodzinnej oraz organizowałam
  wyjazdy dla młodzieży, których celem była integracja i krzewienie najważniejszych wartości:
  Bóg, Honor, Ojczyzna
 • rzez 10 lat organizowałam bale bezalkoholowe, na które zapraszałam ludzi z różnych
  środowisk, nie tylko z problemami alkoholowymi
 • W 1998 roku była inicjatorką otwarcia punktu konsultacyjnego dla rodzin
  z problemami uzależnień w Żarkach, który funkcjonuje do dziś
 • Od 1995 roku do 2013 roku byłam prezesem Akcji Katolickiej, gdzie
  organizowałam festyny rodzinne, które integrowały społeczność lokalną
 • Przez 15 lat byłam
  przewodniczącą Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Żarkach
 • Od 11 lat jestem odpowiedzialna za koordynowanie wyborów z ramienia Prawa i
  Sprawiedliwości w Gminie Żarki
 • Od 2 lat jestem radną Powiatu Myszkowskiego