Prawo i Sprawiedliwość

#Dobra zmiana

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – ruszył nabór wniosków

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – ruszył nabór wniosków

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił drugi nabór wniosków o wsparcie dla samorządów w ramach dofinansowania ze środków programu RFIL

Prezes Rady Ministrów ogłosił drugi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje. Wnioski należy składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą do wojewody, w terminie od 10 grudnia do 28 grudnia 2020 r.

Podczas oceny wniosków brane pod uwagę są takie kryteria, jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Pieniądze będzie można wykorzystać na dowolne inwestycje, które są bliskie ludziom, np. na tabor komunikacji miejskiej, szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale, chodniki czy domy pomocy społecznej, a także na inne lokalne działania.

Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów o drugim naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/9102020-r—ogloszenie-prezesa-rady-ministrow-nr-22020rfil

Szczegółowe informacje na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych

Ponadto, na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zamieszczone są najczęściej pojawiające się pytania jednostek samorządu terytorialnego i odpowiedzi dotyczące realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków RFIL: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-pytania-i-odpowiedzi

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.