Prawo i Sprawiedliwość

#Dobra zmiana

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów podpisana przez Prezydenta

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów podpisana przez Prezydenta

W dniu 25 lutego 2020 roku Prezydent RP Pan Andrzej Duda podpisał ustawę o 13 emeryturze.


Jak nas informuje strona internetowa Prezydenta :

” Zgodnie z ustawą świadczenie będzie wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. to 1200 zł brutto … „Trzynastki” wypłacone zostaną osobom pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury oraz renty rolników, emerytury i renty służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, renty strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych „

Pan Prezydent tak mówił na spotkaniu w Żyrardowie o swojej decyzji  :

„…Także w zeszłym roku zdecydowano o wypłacie 13. emerytury i obserwowano, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza. Ona wygląda dobrze. W związku z powyższym w tym roku – po moich konsultacjach z Panem Premierem – podjęto decyzję, że 13. emerytura zostanie wprowadzona na stałe, że będzie wypłacana w każdym kolejnym roku, w kwietniu. Będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury na dzień 1 marca każdego roku.”

Pan Prezydent wyjaśnił także co leży u źródeł jego, tak pozytywnego stosunku do 13 emerytury. W trakcie swego wystąpienia powiedział między innymi : ” Społeczna gospodarka rynkowa to oparta głęboko na korzeniach chrześcijańskich filozofia takiego kształtowania ustroju ekonomicznego, by w gospodarce państwowej następowało coś, co jest jej fundamentem – a mianowicie: sprawiedliwy podział dóbr. Tzn. by każde pokolenie było w należyty sposób zabezpieczone – by młodzież i dzieci miały zabezpieczoną szkołę, by były przedszkola, by rodzice mieli odpowiednie pieniądze, aby móc kształcić i spokojnie wychowywać dzieci, by rodzice mieli pracę i wsparcie ze strony państwa dla rodzin.

I wreszcie: by dla tych, którzy całe swoje życie przepracowali, którzy przeszli już trudy życia, którzy zasługują na to, by mogli wreszcie odpocząć – aby także dla nich było godziwe świadczenie zapewniające im taki poziom życia, by mogli żyć spokojnie i bez zmartwień. A jak dobrze, to żeby mogli się podzielić też ze swoimi wnukami, jeżeli będą chcieli – żeby na to mieli. To jest właśnie jeden z bardzo ważnych elementów społecznej gospodarki rynkowej. Bo zwłaszcza w tym ostatnim elemencie bardzo istotna jest kwestia sprawiedliwego podziału dóbr.”

Całe wystąpienie Pana Prezydenta dostępne tutaj