• Radna Miasta Myszków
    z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

Działalność samorządowa

  • Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny)
  • Pracuję jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej
  • Współpracuję z wieloma instytucjami na rzecz działań podejmowanych dla młodzieży
  • Od wielu lat jestem czynnym egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
  • Reprezentuję także sprawy nauczycieli pełniąc od 2015 roku funkcję przewodniczącej związku zawodowego MOZO NSZZ „Solidarność” w Myszkowie
  • W bieżącym roku zostałam wybrana na członka Rady Sekcji Oświaty działającej przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. Jestem również członkiem Zarządu tegoż związku