Prawo i Sprawiedliwość

#Dobra zmiana

Głosujemy dla Was !

Głosujemy dla Was !

W dniu 20 sierpnia 2019 roku, odbyło się głosowanie na sesji nadzwyczajnej .
Większość radnych zagłosowała przeciwko kolejnej w tym kwartale podwyżce cen za wywóz odpadów, zmuszając tym samym urząd do wytężonej pracy na rzecz oszczędności dla mieszkańców.

Przez ostatnie 5 lat opłata za wywóz nieczystości segregowanych wynosiła 11,30 zł.
Według obowiązującej ustawy z dnia 1 sierpnia 2019 r. stawki miesięczne za wywóz odpadów prezentują się następująco:
– 17,80 zł za odpady segregowane
– 29,00 zł gdy selektywna zbiórka nie jest przeprowadzona.

Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej dziś miała być podwyżka do kwot tak jak poniżej:
– 26,60 zł za odpady segregowane
– 53,20 zł za odpady niesegregowane

Poniżej zamieszczamy info, kto zagłosował przeciwko podwyżce.