• Radny Powiatu – Starosta

Działalność samorządowa