• Radny Powiatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

Działalność samorządowa

  • Członek Prawa i Sprawiedliwości
  • Wykszt. wyższe inż. kierunek Logistyka, specjalność – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Maximus- organizator letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu pow. myszkowskiego
  • Społecznik