Prawo i Sprawiedliwość

#Dobra zmiana

Dzień Papieski w ZS w Żarkach

Dzień Papieski w ZS w Żarkach

Dnia 16.10.2020 w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach odbyły się uroczystości poświęcone pamięci św. Jana Pawła II z racji 100 – rocznicy urodzin oraz Dnia Papieskiego ogłoszonego 20 lat temu przez naszego Papieża.

W uroczystości wzięli udział poseł RP na Sejm Mariusz Trepka , ks. Proboszcz Stanisław Kotyl, dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół w Żarkach oraz przedstawiciele poszczególnych klas.

Obok tradycyjnych pieśni i poezji przygotowanych przez młodzież , ważnym punktem uroczystości było poświęcenie i odsłonięcie instalacji Św. Jana Pawła II , zaprojektowanego i wykonanego przez Tomasza Błaszkiewicza z Tychów. który przesłał do młodzieży list z życzeniami. W centralnym punkcie kompozycji widnieją słowa wypowiedziane przez Papieża podczas spotkania z młodzieżą 1985 r. „ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

Ważnym akcentem było też zasadzenie symbolicznego „ Dębu Pamięci” ku czci Św. Jana Pawła II w parku szkolnym , przez uczniów naszej szkoły oraz zaproszonych gości.

Całość uroczystości zakończyła ulubiona pieśń Papieża „Abba Ojcze”.

Mimo wielu obostrzeń udało nam się przygotować i zrealizować uroczystość ku czci naszego Wielkiego Rodaka. Za organizację Dnia Papieskiego zaangażowany był katecheta Artur Skinder wraz z uczniami, przy wsparciu dyrektor Danuty Służałek- Jaworskiej , posła RP Mariusza Trepki, przy wsparciu Posła do Europarlamentu Jadwigi Wiśniewskiej.

Źródło : ZS Żarki