Myszków jest dla nas ważny!

Zobacz działania podejmowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Miasto

W obecnej kadencji Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość reprezentowane jest przez pięciu radnych. Zgodnie z wolą wyborców w Radzie Miasta Myszkowa zasiadają: Elżbieta Doroszuk, Sławomir Jałowiec, Małgorzata Skinder, Iwona Skotniczna oraz Tomasz Załęcki.

Powiat

W Radzie Powiatu z ramienia PiS zasiada aż siedem osób. Są to: Tomasz Ośmiałowski, Janusz Romaniuk, Marlena Wiśniewska, Piotr Kołodziejczyk, Mateusz Kolasa, Zdzisława Polak i Jolanta Koral. Na czele powiatu myszkowskiego stoi starosta, którym w obecnej kadencji jest związany z Prawem i Sprawiedliwościa Piotr Kołodziejczyk.

Województwo

Prawo i Sprawiedliwość ma sporą reprezentację w strukturach samorządowych województwa śląskiego. Przedstawicielem partii jest obecny Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. W wyborach samorządowych 2018 PiS zyskało aż 22 mandaty w Sejmiku Województwa Śląskiego.

Forum Młodych PiS

Przyłącz się do Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości!

Jadwiga Wiśniewska

Poseł do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego

img

Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości
Członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
Członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Członek Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Członek Komisji Kultury i Edukacji – zastępstwo Wiceprzewodnicząca Intergrupy ds. Dobrostanu Zwierząt Wiceprzewodnicząca Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
Członek Delegacji do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej – zastępstwo
Członek Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego – zastępstwo

jadwiga.wisniewska.ep@gmail.com - tel. 660 007 862          tel. 34 313 31 40