Prawo i Sprawiedliwość

#Dobra zmiana

Powiat myszkowski – radna Marlena Wiśniewska

Powiat myszkowski – radna Marlena Wiśniewska

W dniu 30 czerwca 2021 roku radna – Pani Marlena Wiśniewska , złożyła interpelację, dotyczącą kosztów jakie poniósł SPZOZ w Myszkowie z powodu wykonywania usług medycznych dla SPZOZ w Zawierciu . Poniżej przedstawiamy samą interpelację, oraz odpowiedź na to pismo.


W dniu 19 kwietnia 2020 roku radna – Pani Marlena Wiśniewska złożyła interpelację, dotyczącą pracy online Rady Powiatu w Myszkowie. Poniżej przedstawiamy zarówno sam wniosek, jak i odpowiedź władz na to pismo


W dniu 26 listopada 2019 roku radna – Pani Marlena Wiśniewska złożyła interpelację, dotyczącą stypendiów sportowych dla uczniów powiatowych szkół średnich . Poniżej przedstawiamy zarówno sam wniosek, jak i odpowiedź władz na to pismo.


W dniu 24 czerwca 2019 roku radna – Pani Marlena Wiśniewska złożyła interpelację, dotyczącą wprowadzenia w szkołach powiatu dzienników elektronicznych. Poniżej przedstawiamy zarówno sam wniosek, jak i odpowiedź władz na to pismo


W dniu 2 czerwca 2019 roku radna – Pani Marlena Wiśniewska złożyła interpelację, dotyczącą wprowadzenia w szkołach powiatu mLegitymacji . Poniżej przedstawiamy zarówno sam wniosek, jak i odpowiedź władz na to pismoW dniu 18 lutego 2019 roku radna – Pani Marlena Wiśniewska złożyła interpelację, dotyczącą wyposażenia w sprzęt medyczny Szpitala Powiatowego w Myszkowie . Poniżej przedstawiamy zarówno sam wniosek, jak i odpowiedź władz na to pismo.