Prawo i Sprawiedliwość

#Dobra zmiana

Myszków – radny Tomasz Załęcki

06.05.2021roku radny myszkowski – Pan Tomasz Załęcki złożył interpelację, dotyczącą udziału miasta Myszkowa w konkursie ” Zdrowy Samorząd ” . Poniżej zamieszczamy tą interpelację, czekamy na odpowiedź władz Myszkowa. 09.04.2021roku radny myszkowski – Pan Tomasz Załęcki złożył interpelację, dotyczącą przekazywania radnym dokumentacji związanej z nadchodzącymi sesjami Rady Miasta w Myszkowie. Poniżej zamieszczamy tą interpelację, oraz

Read More

3 000 000 PLN dla Powiatu Myszkowskiego

Powiat Myszkowski otrzymał dofinansowanie na potrzeby działalności SP ZOZ w Myszkowie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 3.000.000,00 zł zostanie przeznaczone na dwa ważne zadania w Szpitalu Powiatowym.  Jest to więc kolejna pomoc państwa, która posłuży unowocześnieniu i poprawie dostępności do usług medycznych w Powiecie Myszkowskim. Należy przy tym podkreślić, że środki te są w

Read More

Myszków – radna Iwona Skotnicza

W dniu 12.01.2021 roku radna myszkowska – Pani Iwona Skotnicza złożyła kolejną interpelację, dotyczącą podwyżki czynszów w zasobie mieszkaniowym MTBS. Poniżej przedstawiamy samą interpelację, brak jeszcze odpowiedzi władz miejskich na nią W dniu 17.11.2020 roku radna myszkowska – Pani Iwona Skotnicza złożyła kolejną interpelację, dotyczącą podwyżki czynszów w zasobie mieszkaniowym MTBS. Poniżej przedstawiamy samą interpelację,

Read More

Powiat myszkowski – radna Zdzisława Polak

W dniu 29 grudnia 2020 roku radna – Pani Zdzisława Polak, złożyła interpelację, dotyczącą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką Nr 789, zlokalizowanym na terenie Miasta i Gminy Myszków . Poniżej przedstawiamy samą interpelację, oraz odpowiedź na to pismo. W dniu 21 sierpnia 2020 roku radna – Pani Zdzisława Polak złożyła interpelację,

Read More

Poraj – radny Patryk Frendowski

W dniu 24 lutego 2021 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące uszkodzenia skrzyżowania ulic Spacerowej i Mickiewicza w Poraju . Poniżej przedstawiamy samo zapytanie, jak i odpowiedź władz gminy na nie. W dniu 23 lutego 2021 roku radny – Pan Patryk Frendowski złożył zapytanie dotyczące okresowych podtopień w rejonie ulicy Kolejowej w

Read More

Szczęśliwego Nowego Roku

Życzymy Wam , abyście w ten Nowy Rok weszli z radością w sercu. Aby nigdy nie odstępowała Was nadzieja na lepsze jutro i wiara w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Życzymy także wszechogarniającej miłości zarówno od ludzi jak i do ludzi. Aby otaczały Was osoby, które będą dla Was motorem do działania