Prawo i Sprawiedliwość

#Dobra zmiana

100 dni rządu Premiera Mateusza Morawieckiego

100 dni rządu Premiera Mateusza Morawieckiego

W sobotę, 26 lutego 2020 roku premier Mateusz Morawiecki podsumował minione 100 dni swojego rządu.

Mottem tego wystąpienia mogą być słowa Pana Premiera : „…W drugiej kadencji chcemy się skoncentrować na budowie silnej, ambitnej, odważnej Polski. Udowodniliśmy, że to, co dla wielu było niemożliwe, stało się faktem. Dlatego teraz stawiamy przed sobą ambitne zadania. Bo niesie nas Polska „

Te piękne słowa mają potwierdzenie w faktach. Premier podkreślił, że zrealizowana została ” Piątka Jarosława Kaczyńskiego ”

Wymienił między innymi takie działania jak :

Mały ZUS Plus, który wszedł w życie 1 lutego, rozszerzający ulgę wprowadzoną w 2019 roku, czyli Mały ZUS.

Trzynasta emerytura, która po raz pierwszy została wypłacona w ubiegłym roku , i która według słów Mateusza Morawieckiego będzie stałym rozwiązaniem

Program budowy 100 obwodnic. Ma on doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa oraz wyprowadzenia ruchu drogowego poza tereny zurbanizowane. W ramach programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości około 820 km

Program zrównania dopłat dla rolników – to działania dotyczące negocjacji w sprawie kolejnego, wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Rząd walczy i będzie walczyć o to, żeby dopłaty dla polskich rolników były zrównane ze średnimi dopłatami europejskimi.

Program ” Profilaktyka 40 plus”. Zakłada on bezpłatne badania dla osób od 40. do 65. roku życia, które będą prowadzone w kierunku chorób nowotworowych i układu krążenia.

Podsumowaniem mogą tu być słowa Pana Premiera :

” To, do czego się zobowiązaliśmy, wykonujemy, to jest znak firmowy PiS „

Pełna relacja tutaj