Prawo i Sprawiedliwość

#Dobra zmiana

Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego

Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego

W Starostwie Powiatowym w Myszkowie zainaugurowano 2 października 2020 roku Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego z udziałem przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego jest platformową społeczno – konsultacyjną , w ramach której młodzi ludzie z terenu naszego powiatu mogą wspólnie pracować na rzecz społeczności lokalnej. Powstało ono uchwałą Zarządu Powiatu Myszkowskiego .

Siedziba Forum mieści się w Starostwie Powiatowym w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6. Liczy ono 17 członków, repezentujących następujące szkoły :

Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie – 4 uczniów,
Zespół Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie – 5 uczniów,
Zespół Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie – 2 uczniów,
Zespół Szkół im T. Kościuszki w Żarkach – 4 uczniów.
Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach – 2 uczniów.

Cele działania Forum to :

 1. prezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych, rządowych
  i pozarządowych;
 2. zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji
  bezpośrednio wpływających na jakość edukacji na terenie Powiatu Myszkowskiego,
 3. kształtowanie postaw demokratycznych i obywatelskich wśród młodzieży;
 4. promocja kultury, sportu i ochrony środowiska;
 5. wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji wśród młodzieży ;
 6. inicjowanie i organizacja życia kulturalno-sportowego dla młodzieży,
 7. organizowanie pomocy charytatywnej,
 8. propagowanie działań na rzecz obrony praw i godności młodzieży.

Warto podkreślić, że Forum ma charakter edukacyjny, społeczny ale i, co warto podkreślić – całkiem apolityczny. Jego członkowie mają za zadanie konsultować i opiniować działania Powiatu dotyczące młodzieży oraz pełnić rolę think tanku – wypracowującego nowe drogi pracy z dziećmi i młodzieżą w naszym Powiecie .

W pierwszym posiedzeniu Forum uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych – Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Picheta, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Romaniuk – który jest jednocześnie opiekunem Forum Młodzieży, Członek Zarządu Jolanta Koral, Radny Powiatu Mateusz Kolasa, Sekretarz Powiatu Krystyna Jasińska.

Poszczególne szkoły reprezentują:


Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie: Daniel Czyż, Judyta Kukla, Karolina Matyja, Paulina Tylkowska, Wiktoria Podsiadlik. Opiekunem grupy jest Anna Stelmach.


Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie: Nikola Pęczek, Monika Będkowska. Opiekunem grupy jest Barbara Wróbel.

Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie: Zuzanna Gil, Igor Kowalski, Wiktor Madej, Iwona Gołuchowska. Opiekunem grupy jest Karolina Mizera.


Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach: Jakub Wójcik, Julia Szczepańczyk, Milena Morawiec, Daniel Sumorowski. Opiekunem grupy jest Małgorzata Skinder.


Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach: Wiktoria Gil, Mateusz Firek. Opiekunem grupy jest Magdalena Matyja.

Przewodniczącym Forum jest  Jakuba Wójcika z Zespołu Szkół w Żarkach. Wiceprzewodniczącym  Mateusz Firek z Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowach. Sekretarzem zaś Nikola Pęczek z Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie.

Źródło : Starostwo Powiatowe Myszków