• Radny Miasta Myszków
  z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

Działalność samorządowa

 • Przedsiębiorca, działacz społeczny
 • Założyciel i prezes fundacji
 • Od 20-lat prowadzi własną działalność gospodarczą
 • Obecnie prowadzi działalność w dziedzinie ochrony zdrowia w województwie śląskim i małopolskim
  oraz reklamowej
 • Założyciel i prezes Fundacji Syloe
 • Aktywny działacz na rzecz dobra społecznego
 • Członek Prawa i Sprawiedliwości