• Radny Miasta Myszków
    z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

Działalność samorządowa

  • Przedsiębiorca, działacz społeczny
  • Założyciel i prezes fundacji
  • Od 20-lat prowadzi własną działalność gospodarczą
  • Obecnie prowadzi działalność w dziedzinie ochrony zdrowia w województwie śląskim i małopolskim
    oraz reklamowej
  • Założyciel i prezes Fundacji Syloe
  • Aktywny działacz na rzecz dobra społecznego